TABLES

French prep table c.1860

French prep table c.1860

£450.00 Approx $605.65, €498.34
French farmhouse pine kitchen table c.1900

French farmhouse pine kitchen table c.1900

£750.00 Approx $1009.42, €830.56
Victorian pine farmhouse table c.1870

Victorian pine farmhouse table c.1870

£250.00 Approx $336.47, €276.85
Pine farmhouse refectory table c.1900

Pine farmhouse refectory table c.1900

£595.00 Approx $800.81, €658.91
Pine farmhouse prep table c.1870

Pine farmhouse prep table c.1870

£380.00 Approx $511.44, €420.82
Arts and crafts side table c.1910

Arts and crafts side table c.1910

£190.00 Approx $255.72, €210.41
Pine refectory table c.1920

Pine refectory table c.1920

£485.00 Approx $652.76, €537.1
French farmhouse table c.1900

French farmhouse table c.1900

£1,250.00 Approx $1682.37, €1384.27
Artists pine side table c.1930

Artists pine side table c.1930

£130.00 Approx $174.97, €143.96
Farmhouse table original paint c.1910

Farmhouse table original paint c.1910

£280.00 Approx $376.85, €310.08
Farmhouse pine kitchen table c.1910

Farmhouse pine kitchen table c.1910

£520.00 Approx $699.87, €575.86
Belgian farmhouse kitchen table c.1920

Belgian farmhouse kitchen table c.1920

£225.00 Approx $302.83, €249.17